18-04-61 สร.ธนบุรี - ฑิธีรดน้ำขอพร อดีตนายกฯและสมาชิกอาวุโส

สโมสรโรตารีธนบุรี ขอเชิญสมาชิกร่วมทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ 

10.00 น. พิธีเจริญพุทธมนต์

11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล

12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00 น. พิธีรดน้ำขอพรอดีตนายกฯและสมาชิกอาวุโส (75 ปีขึ้นไป)