19-04-61 สร.สาทร - มอบรางวัลอาชีพดีเด่น ปี 2560-61

สโมสรโรตารีสาทร เรียนเชิญสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติร่วมประชุม "มอบรางวัลอาชีพดีเด่นปี 2560-61" ให้กับ คุณจุฑามาศ ดวงดารา พนักงานช่วยคนไข้ห้องฉุกเฉิน และคุณพรเพชร์ จันตะเคียน พนักงานแปล พร้อมด้วยรายการสนเทศอาชีพ โดย รทร.นภา พิษณุวงษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 19.30-21.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม