8-15 พ.ค. 61 สร.สาทร - โครงการฝึกอาชีพให้คนตาบอด Global No. 1634423

สโมสรโรตารีสาทร เรียนเชิญสโมสรที่สนใจร่วมโครงการฝึกอาชีพให้คนตาบอด "นวดฝ่าเท้า" Gobal Grant No. 1634423 Aid for the Blind ส่งคนตาบอดเข้าอบรม ฟรี ที่พัก อาหาร ค่าเดินทางตลอดการอบรม ในวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นย.ทัศนาพร (เล็ก) โทร. 083-250-0059

(11-05-61) วันนี้ได้เข้าไปดูการเรียนการสอนการนวดที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพฯ ค่ะ มีสร.มิตรภาพ และสร.น้ำพองไปให้กำลังใจค่ะ  สอบถามและชมการฝึก รวมทั้งทดลองนวดดู ด้วย..