ประกวดภาพกิจกรรมที่น่าประทับใจ

เชิญส่งภาพนิ่งเข้าประกวดภาพลักษณ์
ส่งมาได้ไม่เกิน สร.ละ 2 ภาพ 

เงื่อนไขคือ
รูปที่ท่านคิดว่าเป้าหมายหรือชุมชน รวมทั้งผู้บริจาค 
ผู้สนับสนุน หุ้นส่วน ที่เขาประทับใจในตัวเรา 
พร้อม LOGO สร.ตนเองที่ถูกต้องตามที่โรตารีสากลกำหนด

ชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ต 2 ใบ มูลค่า 5,000 บาท

หมดเขต 23 เมษายน 2561 เวลา 24.00 น. 
ตัดสิน 24 เมษายน 2561 
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งภาพที่ต้องการเข้าชิงรางวัล ไปที่ line กลุ่มภาพลักษณ์ 3350 เท่านั้น

 

รูปที่ชนะการประกวด
 
 

รูปทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด ตามที่แนบมาด้านล่างนี้

ขอบคุณทุกท่านที่ส่งรูปเข้าประกวด พบกันใหม่ในเดือนพฤษภาคมนะครับ