01-05-61 สร.ยานนาวา - จัดกิจกรรมส่งมอบเครื่องไตเทียมที่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

01-05-2561 เวลา 10.00-12.00 น. สร.ยานนาวา และคู่มิตร สร.การ์เด้นซิตี้ (สิงคโปร์) มูลนิธิcrocodile (สิงคโปร์)

สร.4พี่น้องลพบุรี สร.พญาไท และสร.พระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมส่งมอบเครื่องไตเทียมที่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ตามGG No.1863703) 

ขอเรียนเชิญสมาชิกโรแทเรียนทุกสโมสรเป็นเกียรติในการร่วมงานครั้งนี้

ด้วยไมตรีจิต 
สร.ยานนาวา