11-14 ต.ค. 61 ภาคโรตารี 3350 - โครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี เพื่อสันติภาพ 2018

โครงการฝึกอบรมเยาวชนผู้นำเพื่อสันติภาพ 2018 RYLA for PEACE 2018

11-14/10/61 @ ศูนย์อบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เมืองทองธานี

RYLA. ปีนี้สุดพิเศษ ไม่ใช่เป็นค่ายเยาวชนผู้นำธรรมดา ผู้จัดมีความมุ่งมั่นที่จะมอบให้เป็นของขวัญแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องหลักๆสามเรื่องคือ 

1. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนผู้นำ

2.เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ

3.การเป็นผู้รู้ เข้าใจและใส่ใจกับหน้าที่พลเมือง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพและขจัดหรือลดปัญหาความขัดแย้ง

 

กิจกรรมด้านสันติภาพได้รับความร่วมมือด้านหลักสูตรจากสำนักสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยหิดล ศาลายา

พบกับการบรรยายพิเศษจาก ครูเงาะ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

มีการจัด Rylalympic games เป็นครั้งแรกเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำ ทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.น้องๆจำเป็นต้องมีอายุ 14-18ปี ช่วงวันเข้าอบรม ห้ามเกิน ห้ามขาด  

2.รับเพียง 200 คน

3.ใบสมัคร น้องๆสามารถ download ได้แล้วและนำส่งที่สโมสรอุปถัมภ์ได้เลยคะ โดยกรอกและเขียนเรียงความ 5 บรรทัด เรื่อง"ใครคือผู้นำในอุดมคติ พร้อมเหตุผล"

4.สโมสรอุปถัมภ์อ่านและพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ ถ้าพิจารณารับ ก็แจ้งเด็ก เพื่อชำระเงินมาที่สโมสร และรอวันที่ 1 สิงหาคม -15 กันยายน ซึ่งจะรับเป็นวันรับสมัครผ่าน เวปไซต์ www.rotary3350.net/Ryla  

โดยสโมสรต้องเป็นคนลงทะเบียนออนไลน์ให้เด็กๆที่สโมสรส่งมาทุกคน

ถ้าสมัครภายในวันที่ 1/8/61 รับส่วนลดไป  10% เลยคะ

สโมสรอุปถัมภ์ต้องเป็นคนโอนค่าสมัครให้กรรมการจัด และไปตรวจสอบว่าจ่าย แล้วในเวปนะคะ

ถ้าสงสัยสอบถาม ได้ ที่ รทร.จุไรรัตน์ 081-8892442 

อน.ปิยบุตร 

081-8599121