11-14 ต.ค. 61 ภาคโรตารี 3350 - โครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี เพื่อสันติภาพ 2018

โครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี เพื่อสันติภาพ 2018 วันที่ 11-14 ตุลาคม 61 ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มสธ. เมืองทองธานี

http://www.rotary3350.net/admin/civil-new.php?id_act=82