19-05-61 สร.หนองแขม - จัดอบรมป้องกันโรคไตเสื่อม ตามโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก

สโมสรโรตารีหนองแขมภาคโรตารี 3350 ร่วมกับสโมสรโรตารีพิชัยภาคโรตารี 3360 และคู่มิตรต่างประเทศ จัดอบรมป้องกันโรคไตเสื่อมตามโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก มูลนิธิโรตารีสากล GG#1862878 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก