05-08-61 สร.เกษมราษฎร์คลองเตย - เดินวิ่งการกุศล โรตารีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เดิน-วิ่ง การกุศล โรตารีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มินิฮาล์ฟมาราธอน 2018 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 จัดโดยสโมสรโรตารีเกษมราษฎร์คลองเตย ภาคโรตารี3350 ดำเนินงานโดย ชมรมรักทานตะวัน เปิดรับสมัครแล้วที่ www.fanaticrun.com

เดิน-วิ่งการกุศล โรตารีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มินิฮาล์ฟมาราธอน 2018

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

สถานที่จัดงาน : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จังหวัดลพบุรี

จัดโดย : จัดโดยสโมสรโรตารี.เกษมราษฏร์คลองเตย.ภาค.3350

ดำเนินงานโดย : ชมรมรักทานตะวัน  (Organizer)

ราคาบัตร

  1. ระยะ 3 Km บัตร 400 บาท ไม่มีการแข่งขัน

  2. ระยะ 5 Km บัตร 400 บาท ( มีการแข่งขัน ประเภทชาย/หญิง   ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ )

  3. ระยะ 10 Km บัตร 400 บาท (มีการแข่งขัน  ประเภทชาย/หญิง แบ่งกลุ่มอายุ )

  4. ระยะ 21 Km  บัตร 500 บาท (มีการแข่งขัน  ประเภทชาย/หญิง แบ่งกลุ่มอายุ )