18-06-61 สร.กรุงเทพ - จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร

Rotary club of Bangkok จะมีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นี้ เริ่มงานเวลา 18.00น. โดยมีท่านอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย  รัตตกุล เป็น key note speaker ณ โรงแรมเอราวัณคะ บัตร ราคา1800บาท การแต่งกายformal ราตรีหรือชุดประจำชาติคะ

เรียนเชิญนะคะ 
นยล.มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม