05-07-61 สร.สาทร - จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร

ขอเรียนเชิญ ร่วมงาน สถาปนาคณะกรรมการบริการสโมสรโรตารีสาทร ปี 2561-2562 ในวัพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง คริสตัลบอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม 

 แต่งกายโทนสีเขียว หรือสูทสโมสร