15-05-61 สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก - ประสบการณ์ของการเป็นผู้แทนประธานโรตารีสากลในการประชุมใหญ่ภาค

สโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติประชุมประจำสัปดาห์ และฟังการยรรยายเรื่อง "ประสบการณ์ของการเป็นผู้แทนประธานโรตารีสากลในการประชุมใหญ่ภาค" โดยอผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00-20.30 น. ณ โรงแรมปริ้นสตั้นฯ ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ