13-06-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพูฯ ขอเรียนเป็นเกียรติร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจำปี 2561-62 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียน เวลา 17.00 น. ณ ห้องสินธูทัศนา3 ราชนาวีสโมสร กรุงเทพฯ

การแต่งกาย - สูทสโมสร/สูทสากล

ลงทะเบียน 1000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม - 086-995-0007, 090-928-5011