25-05-61 มูลนิธิโรตารี - ส่งมอบ GG1864016 Save Eyesight Project

มูลนิธิโรตารี ส่งมอบ Global Grant 1864016 "Save Eyesight Project" ที่ Thammasat University Hospital ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.