03-06-61 สร.วังทองหลาง&สร.พระรามเก้า - สถาปนาร่วม คณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีวังทองหลาง และสโมสรโรตารีพระรามเก้า ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานสถาปนาร่วม คณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้องธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท