คลิปวิดีโอ สถาปนาผู้ว่าการภาค 28-04-61

คลิปวิดีโอ สถาปนาผู้ว่าการภาค 28-04-61