15-05-61 สร.สวนหลวง - My Rotary ฉบับมือใหม่

สโมสรโรตารีสวนหลวง จัดอบรมเรื่อง "My Rotary ฉบับมือใหม่" โดย อน.ชามา กิตติสุภานนท์ ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30-21.00 น. ณ รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ทาวเวอร์

ขอเรียนมวลมิตรโรแทเรียนที่สนใจทุกท่านนะค่ะ

ค่าลงทะเบียน 400 บาท

ติดต่อสอบถาม นย.จิรวดี หอมเพชร โทร. 096-961-9987,

นยล.ณภัชศา ธาราชีวิน โทร. 092-669-6461