19-06-61 สร.พระโขนง - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีพรธโขนง ขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ