17-05-61 สร.กรุงเทพไชน่าทาวน์ - ผู้นำยุค 4.0

สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและสมาชิกต่างสโมสร ร่วมการประชุมประจำสัปดาห์และฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผู้นำยุค 4.0" โดย พลตรีหญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพ) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเคเวิร์น ชั้นใตัดิน โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ