17-07-61 สร.บางกะปิ - งานสถาปนาและฉลอง 50 ปีของสโมสรโรตารี่บางกะปิ

Installation ceremony and 50th Anniversary celebrations of The Rotary Club of Bangkapi 

Venue: The Grand Hyatt Erawan Ballroom

Date: 17th July 2018, Time: 18:00 hr.

(A formal invitation will be posted later)

 งานสถาปนาและฉลอง 50 ปีของสโมสรโรตารี่บางกะปิ

จัด ที่ โรงแรมGrand Hyatt Erawan วันที่ 17 ก.ค. 18:00 น.