03-06-61 สร.วัฒนาฯ - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีวัฒนาฯ ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในงาน "The Gala Dinner" พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ

แต่งกายสุภาพสวยงาม ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท 

สำรองที่นั่งได้ที่ 09-8989-2222