08-06-61 สร.บึงกุ่ม - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีบึงกุ่ม ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ภัตตาคารเทอเรส 61 ถ.รามอินทรา กม.11