20-06-61 สร.ลาดพร้าว - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีลาดพร้าว ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

การแต่งกาย - ไทย/สากล


กราบเรียนเชิญ ท่านผู้นำภาค ท่านผู้นำสโมสรโรตารี มวลมิตรโรแทเรียน และท่านผู้มีเกียรติ ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีลาดพร้าว  ปีบริหาร 2018-2019 

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา11.00น. ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา  กทม. 


ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 

นย.ดร.สุมาลัย  กองแก้ว 

นายกสโมสรโรตารีลาดพร้าว