04-07-61 สร.สระปทุม - พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีสระปทุม ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหาร WINNING POST, THE ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB (RBSC) ราชกรีฑาสโมสร ถ.อังรีดูนังต์ 

(แต่งกายชุดไทย-สูทสากล) แล้วพบกันนะคะ