12-05-61 สร.บางเขน - มอบ wheelchair ให้ผู้ยากไร้ เขตบางเขน

(12-05-61) วันนี้ ทีมโรตารี่บางเขน นำขบวน โดย ผอ เขต บางเขน นำwheelchair ไปมอบให้ผู้ยากไร้ เขตบางเขน