17-05-61 สร.บางรัก - ปัญหาของกรุงเทพมหานคร

สโมสรโรตารีบางรัก ขอเชิญชวนร่วมประชุมประจำสัปดาห์ และฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ปัญหาของกรุงเทพมหานคร" โดยดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ในวันพฤหัสที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล สาทรซอย 6 สาทร กรุงเทพฯ

อาชญากรรม ยาเสพติด รถติด ขยะล้นเมือง มลภาวะเป็นพิษ การเมือง และปัญหาเศรษฐกิจ