13-05-61 สร.สวนจิตรลดา - อาหารต้านโรคและแจกข้าวสารอาหารสุขภาพแก่ชุมชนรวมใจ

(13-05-61) วันนี้สร.สวนจิตรลดา ร่วมกับบริษัทโยตาซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารเจ จัดบรรยายเรื่องอาหารต้านโรคและแจกข้าวสารอาหารสุขภาพแก่ชุมชนรวมใจค่ะ