18-05-61 สร.พระนคร - ขับร้องเพลง..อย่างไพเราะและมีคุณค่า กับ คุณวาณี จูฑังคะ

สร.พระนคร นำโดยนายกวิรัตน์ งามขำ ขอเรียนเชิญมิตรโรแทเรียน มิตร/สหาย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมฟังบรรยาย 

“ขับร้องเพลง..อย่างไพเราะและมีคุณค่า” กับ คุณวาณี จูฑังคะ คีตศิลปิน กลุ่มดุริยางคศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร  

ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00-14.00 น.

11.00-12.30 ลงทะเบียน / มิตรภาพสังสรรค์กับเสียงเพลงจาก สร.พระนคร/แขกที่มาเยือน

12.30-13.00 เปิดประชุม

13.00-13.25 บรรยาย

13.30 ปิดการประชุม

*บัตร 600 บาท รวมอาหารกลางวัน สำรองที่กับนย.วิรัตน์ หรือ สมาชิก สร.พระนคร ใกล้ตัวท่าน*