15-05-61 ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย ลงพื้นที่มอบป้ายชุมชนRCCพัชราภา

15-05-61 ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย ลงชุมชนพัชราภา เขตหลักสี่ นำป้าย RCC ส่งมอบให้แก่ชุมชน และประชุมหารือเตรียมการจัดพิธีสถาปนา RCC พัชราภา สนับสนุนโดย สร.กรุงเทพวิภาวดี