16-06-61 โรตารีในประเทศไทย - ขอเชิญชวนฟังคอนเสิร์ตการกุศล The Lake of Love