18-05-61 สร.เจริญนคร - พิธีมอบตู้อบเด็กแรกเกิดแก่โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ GG#1861245

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น.

เรียนเชิญสมาชิกสโมสรโรตารีเจริญนครทุกท่าน ร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 38/2560-61

พิธีมอบตู้อบเด็กแรกเกิดแก่โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ GLOBAL GRANT  GG#1861245

และต้อนรับสมาชิกโรแทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น สร.คูริยาม่า จะมาปรึกษาร่วมทำโครงการ GG กับสโมสร

ในปีหน้าของนยล.สุณี วลายุทธสวัสดิ์ ณ ห้องประชุม 2734 ชั้น 27 โรงแรมฮอลิเดย์อิน สีลม กรุงเทพฯ ค่ะ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรงตารี

นย.จุฑาทิพย์ เลิศปรีชาภักดี