25-05-61 งานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกโรแทเรียนภาคโรตารี3700 จากสาธารณรัฐเกาหลี โดย 6 สโมสร

เรียน โรแทเรียนทุกท่าน

 

เนื่องในโอกาสที่ ผู้ว่าการภาค 3700 นายกสโมสร และโรแทเรียนจากภาค 3700 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำนวนกว่า 30 คน จะเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ Global Grant ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สโมสรต่างๆ ในภาค 3700 ได้ให้การสนับสนุนแก่ภาค 3350 ได้แก่

1. สโมสรโรตารีปทุมวัน

2. สโมสรโรตารีบางนา

3. สโมสรโรตารีสาทร

4. สโมสรโรตารีเจริญนคร

5. สโมสรโรตารีกรุงเทพ-คลองเตย

6. สโมสรโรตารีจตุจักร

 

ในการนี้ ทั้ง 6 สโมสร ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกที่มาจากภาค 3700 ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถนนสีลม โดย ผวภ. มารศี สกุลหลิว ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน

 

จึงขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 650.- บาท 

(การแต่งกาย: สวยงามในชุดไทย/ ผ้าไทย)

 

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี