17-05-61 ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย เข้าร่วมประชุม RCC เตชะสัมพันธ์@สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์

(๑๗ พ.ค. ๖๑) ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย เข้าร่วมประชุม RCC เตชะสัมพันธ์@สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานบำเพ็ญประโยชน์ของ RCC. ในปีบริหาร ๒๕๖๐-๖๑ และเลือกตั้งประธาน RCC รับเลือก คือ นางรัตนา สุทธิโพธิ์