17-05-61 สร.ลพบุรี..มอบชุดม้าหินให้.....เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สโมสรลพบุรีโดย.นย.ศิริชัยซึ้งประสบผลสำเร็จในการจัดงานวิ่งให้สร.ลพบุรี..มอบชุดม้าหินให้ผอ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.ไว้ให้ประชาชนได้นั่งพักผ่อนจำนวน10ชุด.เป็นเงิน.35,000บาท.

และในโอกาสนี้.สรเกษมราษฎร์คลองเตยได้ยื่นหนังสือขอใช้สถานที่จัดงานเดินวิ่งในวันอาทิตย์ 5สค.61.กับท่าน.ผอ.เขื่อนป่าสัก.พร้อมที่พักในเขื่อนทั้งหมด.และติดป้ายงานเขื่อนป่าสัก.