06-07-61 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีจตุจักรiและพิธีจดคู่มิตร

06-07-61 ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีจตุจักร ปี 2561-62 และพิธีจดคู่มิตรระหว่างสโมสรโรตารีจตุจักรกับสโมสรโรตารีคู่มิตรภาค 3330 และ 3350 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ลงทะเบียน 1,500 บาท GET 1 FREE 1