22-05-61 สร.ปทุมวัน - สโมสรอินเตอร์แรคท์ในภาคโรตารี 3350

ขอเรียนเชิญประชุมประจำสัปดาห์ และพบกับผชภ.สุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ ประธานคณะอนุุกรรมการอินเตอร์แรคท์ภาค "สโมสรอินเตอร์แรคท์ในภาค 3350" ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถ.สุริวงศ์ เวลา 12.30 น.