09-07-61 สร.ดุสิต - พิธีสภาปนาคณะกรรมการอำนวยการสโมสร และพิธีมอบทุนการศึกษา

สโมสรโรตารีดุสิต ขอเรียนเชิญร่วมงาานพิธีสถาปนาคณะกรรมการอำนวยการสโมสร ปี 2561-62 และพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2560-61 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เวลา 11.30 - 14.30 น.