27-05-61 พิธีรับมอบ บ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ และ เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด จำนวน 11 เครื่อง ในจังหวัดลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00น. 

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาย ซอย ยุงแก๊ป ผู้ว่าการภาคโรตารี 3700 เกาหลีใต้และผู้แทนสโมสรโรตารีในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จาก 4 สโมสร ประกอบด้วย สโมสรโรตารีลพบุรี,สโมสรโรตารีพระนารายณ์,สโมสรโรตารีบ้านหมี่  และสโมสรโรตารีพระราเมศวร ร่วมกันประกอบพิธีรับมอบ บ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ และ เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด จำนวน 11 เครื่อง มูลค่า 45,600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ กว่า 1 ล้าน 4 แสนบาท จากสโมสรโรตารีภาค 3350 ประเทศไทย และ โรตารีภาค 3700 จากประเทศเกาหลีใต้ โดยการ ประสานงานผ่านสโมสรในพื้นที่ลพบุรีทั้ง 4 สโมสร เพื่อช่วยเหลือให้เด็กนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกล ได้น้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 แห่ง ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย อำเภอเมือง โคกสำโรง อำเภอท่าหลวง และ อำเภอท่าวุ้ง  

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนจากสโมสรโรตารีประเทศไทย และ ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมคณะกว่า 30 คน ยังได้มอบทุน สนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 50 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้ง จัดมอบแวนสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน  300 คน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เป็นการทำความดีเพื่อสังคมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเพื่อเป็นการกระจับความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง  สโมสรโรตารี ของทั้ง 2 ประเทศ อีกด้วย

ขอบคุณภาพ  :  สมชาย เกตุฉาย (ต้น) ททบ.5