30-05-61 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - ส่งมอบเครื่องไตเทียม 3 เครื่อง มูลค่า 1,448,505฿ GG#1862727 ให้รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

30-05-61 โครงการส่งมอบเครื่องไตเทียม 3 เครื่อง มูลค่า 1,448,505฿ GG#1862727 ให้รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร.กรุงเทพพัฒนาการHost Club ขอขอบคุณผวภ.นิธิ สูงสว่างและโรตารีแอนท์ อน.ดร.เจ จุง ผวล.รุ่งธานี แสงศิริ

ผชภ.อวยพร บุญทะโก นายกต่างสโมสร มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ที่ได้มาส่งมอบโครงการร่วมกัน