13-06-61 สร.สีลม - เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 08-07-61

สโมสรโรตารีสีลม
สายลมแห่งการให้  น้ำใจไม่สิ้นสุด
  วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 
 " เตรียมความพร้อมงานสถาปนา วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 61 
ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม4 
ห้อง Meeting Room1 ชั้น 1
เวลา 19.00-20.30 น.