13-06-61 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - ส่งมอบเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์น้ำยา มูลค่า1,339,648฿ ให้มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ตากสิน19

โครงการส่งมอบเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์น้ำยา มูลค่า1,339,648฿ ให้มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์  ตากสิน19

GG#1865740 12มิย61

 

สร.กรุงเทพพัฒนาการ ขอขอบคุณ 

ผวภ.มารศี สกุลหลิว

อน.ประสาธ์น เกียรติไพบูลย์กิจ

อน.เจ จอง

อน.นภัสร์กมล พรหโมปกรณ์

สร.ราษฏร์บูรณะ

ที่ได้ร่วมงานส่งมอบโครงการ