14-06-61 สร.สาทร - มอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) และชุดถังOxygen