15-06-61 สร.ท่าเรือ - มอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ ร.พ.ท่าเรือ

สร.ท่าเรือ (อยุธยา)

มอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย 2561 ให้กับ ร.พ.ท่าเรือ 

 

ผชภ.สุรพันธุ์ กองวารี

ผชภ.เพ็ญทิพย์ กองวารี

นย.จุฑามาศ  พัฒนเจริญวงศ์

และมวลสมาชิกพร้อมครอบครัว