20-06-61 สร.เกษมราษฎร์คลองเตย - มอบเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 2 เครื่อง.มูลค่า 1,790,000 บาท

สโมสรเกษมราษฏร์.คลองเตยร่วมกับสโมสร.นนทบุรีมอบเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า.จำนวน2เครื่อง.มูลค่า1790,000บาท.ไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วย.วันละ4คน.