26-06-61 สร.ยานนาวา - กิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

26-06-61 สโมสรโรตารียานนาวา นายกสโมสร 1113 และ 114 ทำกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์