26-06-61 มูลนิธีโรตารี - มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงให้แก่โรงพยาบาลสิงห์บุรี