30-06-61 สร.บางรัก - โครงการมอบมุ้ง 900 หลัง เพื่อชุมชนผู้ด้อยโอกาส

สโมสรโรตารีบางรัก ภาค 3350 ได้ส่งมอบ โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนผู้ด้อยโอกาส โครงการมอบมุ้ง 900 หลัง โดยร่วมกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ และอีก 7 สโมสรโรตารี ในภาค 3330 (6 สโมสรจ.สุพรรณบุรี และ 1 สโมสร ในจ.ราชบุรี) มูลค่าโครงการรวม 270,000 บาท เมื่อ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีท่านปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านนพฤทธิ์ ศิริโกศล มาเป็นประธานในพิธี และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี   จุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์, นายกเทศบาลสวนแตง ท่านวันจันทร์ ลีอารีกุล มาร่วมรับมอบมุ้งในครั้งนี้ด้วยค่ะ

 https://photos.app.goo.gl/E42XJ6uXMGoh2jag8