11-08-61 สร.เมืองเพชรบูรณ์ - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62