10-07-61 สร.ธนบุรี - ออกสำรวจ รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เพื่ิอจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

สร.ธนบุรีมาหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์ รพ.อุุทัยธานี ๑๐ ก.ค. ๖๑ 

ออกสำรวจ รพ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี  เพื่ิอจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

สร.อุทัยมี ๓ คน ผชภ​.​อภิรักษ์ อน.พ.ต.ทขจัด-อน.ด.ต.เอียมรอที รพ.อุทัยแล้ว