29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61: 2018 YOGYA ROTARY INSTITUTE ZONE 6B-7A-10B ยอร์คยาการ์ตา , อินโดนีเซีย

2018 YOGYA ROTARY INSTITUTE , ZONE 6B-7A-10B ( ยอร์คยาการ์ตา , อินโดนีเซีย )

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. – วันจันทร์ที่ 03 ธ.ค. 61 (5วัน 4คืน) โดยสายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย (GA)