4 ส.ค. 61 ภาคโรตารี 3350 - สัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะ วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61